Høyre og Erna Solberg strittet imot, men til slutt var løpet kjørt for stortingspresident Olemic Thommessen.

Det kunne ikke holde for Olemic Thommessen. Byggeskandalen på Stortinget er så stor, så kostbar og så gjennomsyret av udugelighet at den var nødt til å få politiske konsekvenser. Det eneste som kunne gjort den verre var at et politisk flertall nektet å innse det.

Eller, flertall er kanskje ikke dekkende, inntrykket fra denne saken er at det er få som mener det var rimelig at stortingspresidenten kunne bli sittende. Men de få hadde stor politisk makt. Thommessens viktigste støttespiller gjennom hele prosessen har vært statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Hans avgang er i strid med hennes ønske. Det er verdt å merke seg.