LO og NHOs økonomiske hovedkrav nær innfridd uten ett øre i lønnstillegg. Hvordan henger det sammen? Årets LO-NHO oppgjør kan ende i storstreik. Men avstanden mellom partene har knapt vært mindre når det gjelder størrelsen på det sentrale lønnstillegget.

Årets tariffoppgjør mellom LO og NHO har tre hovedtemaer:

  • Å rette opp svakheter i dagens AFP
  • Forbedret tjenestepensjon
  • Lønnstillegg

I tillegg skal partene løse striden om hvem som skal betale for reise, kost og losji for arbeidstagere som sendes ut på oppdrag. Her vil LO sikre at arbeidsgivere ikke kan
velte disse utgiftene over på den enkelte arbeidstager.

Kjøpekraft vs. konkurranseevne For de fleste arbeidstagerne er nok virkningen av oppgjøret på lommebokens tykkelse, imøtesett med størst interesse. Her er hovedkravet
til NHO at konkurranseevnen til norsk næringsliv må styrkes, mens LOs hovedkrav er økt
kjøpekraft til alle arbeidstagerne.

Begge partenes utgangskrav er faktisk innfridd uten at det gis ett eneste øre i lønnstillegg i årets lønnsoppgjør. Hvordan henger det sammen?