Med industrien i havn, er mye av årets lønnsoppgjør avgjort, nesten uansett hvor du jobber. De fleste får et litt bedre oppgjør enn i fjor.

14 timer på overtid kom LO, YS og NHO til enighet i meglingen om årets lønnsoppgjør i privat sektor.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. Denne rammen vil i all hovedsak også gjelde for de kommende oppgjørene i LO-/NHO-områdene, og både organiserte og uorganiserte i bransjer i andre bransjer.

  • Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året.
  • I tillegg får lavtlønte et tillegg kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464.139 i året. Lavlønnstillegget omfatter med andre ord de som tjener under 417.725 kroner i året.

3249 kroner mer å rutte med

Av rammen på 2,8 prosent utgjør overhenget (se begrepsforklaring i faktaboksen) 1,2 prosent, mens énkronetillegget og lavlønnstillegget utgjør 0,5 prosent. Dermed gjenstår en lokal lønnsvekst («glidning») på i gjennomsnitt 1,1 prosent.

– Glidningen er lønnsvekst fra lokale forhandlinger basert på de fire kriterier, bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, samt eventuelle strukturendringer. Det er viktig at alle grupper tilpasser seg rammen som det er enighet om i frontfaget, skriver LO og NHO i en felles uttalelse.

Dette vil i gjennomsnitt tilsvare en lønnsvekst på 5.104 kroner. Noen bedrifter vil kunne gi mer lokalt, mens andre vil gi mindre.

Men det er ikke bare lønnen som stiger, år for år. Det gjør også prisene på de varer og tjenester vi bruker pengene på.

Trekker man fra det man regner med av prisvekst, vil hver nordmann i arbeid få i gjennomsnitt 3249 kroner mer å rutte med.Dette kalles reallønnsveksten, og viser hvor mye bedre kjøpekraft du får.