I Norge er målet at nabolag skal være varierte. Men oslofolk
flytter etter folk med samme økonomiske status som dem selv.

– Mange oslofolk foretrekker homogene nabolag. Særlig ser vi at folk med høy inntekt flytter fra nabolaget hvis det kommer mange lavinntektsfamilier inn, sier  forsker Lena Magnusson Turner ved forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

I samarbeid med Wayne State University i USA har Turner, som er professor i samfunnsgeografi og urbanisme, undersøkt alle husstander i Oslo kommune fra 2010 til 2014. Oslo er inndelt i 350 nabolag. Resultatene viser at husholdninger med høy har inntekt dobbelt så stor sannsynlighet for å flytte sammenlignet med husholdninger med lav inntekt, når nabolaget har høy andel av lavinntektsgrupper.