Det hjelper ikke nødvendigvis den langsiktige integreringen å jobbe noen timer i uka etter introduksjonsprogrammet, ifølge ny studie.

Nå har Agderforskning sett nærmere på hvordan flyktningene på Sørlandet klarer seg i arbeidslivet på sikt.

Det går ikke alltid så bra, selv med dem som tilsynelatende er godt i gang. Å jobbe noen timer i uka den første tida gir ingen garanti for en varig tilknytning til det norske arbeidsmarkedet.

Blant de som jobber mindre enn ti timer i uka rett etter programmet, har en av tre falt ut av arbeidslivet fem år seinere.

For en del ser det dessuten ut til å ta tid å kvalifisere seg for det norske arbeidslivet. Flyktninger som tar grunnskolen i Norge, gjør det bedre på lang enn kort sikt.


Kompetansemål:
gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

Spørsmål til teksten: