15. april er fristen for å søke høyere utdanning. Er du usikker på ditt valg?

Ekspertene er samstemte om hva som blir etterspurt i det fremtidige arbeidsmarkedet.
Søknadsfristen for høyere utdanning er kommende søndag. I valget som tas skal mange vurderinger gjøres. Mens enkelte går etter interesser, velger andre å satse på det som gir best jobbmuligheter i fremtiden.

Det optimale er en kombinasjon, sier seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert
Johannes Sørbø i Nav. – Man skal ikke velge en utdanning kun fordi det er trygt, hvis
man ellers synes arbeidsoppgavene er forferdelige. Det lureste er å finne noe du har interesse for, men som også gir gode jobbmuligheter.