I dag er kryptert informasjon tilnærmet helt sikker, en del koder lar seg rett og slett ikke knekke. Ny teknologi kan endre dette.

Det som en gang ble levert av kurér i kodespråk, sendes i dag over nett. Og alt som overføres via internett, kan fanges opp: Banktransaksjonene dine, statshemmeligheter, forretningshemmeligheter som gir en bedrift et forsprang på konkurrenter i andre land.

Informasjonen kan sendes over nett fordi den krypteres. Dataene kodes slik at innholdet er meningsløst for alle som ikke sitter med nøkkelen.

Lagrer informasjon for fremtidig bruk
Ved Forsvarets leir på Kolsås, en drøy halvtime utenfor Oslo, ligger kryptoavdelingen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Her sitter noen av Norges dyktigste eksperter på informasjonssikkerhet.

De har blant annet i oppdrag å sørge for at norske forsvarshemmeligheter lagres forsvarlig.

En fiendtlig aktør kan i dag lagre kryptert informasjon med håp om å en dag kunne knekke koden. Informasjon som i feil hender kan skade nasjonens sikkerhet.

– Jeg ville vært overrasket hvis ingen gjør det. Vår antagelse er at det lagres, og at man forsøker å knekke dette om 10, 20 og 30 år, forklarer Ole Kasper Olsen, forsker i enhet for kryptoutvikling ved NSM.