Internasjonal politikk fragmenteres. Verdigrunnlaget spriker, grunnleggende prinsipper er i spill, og internasjonale institusjoner sliter. Samtidig blir den mer konfliktfylt:

Stormaktene reagerer på hverandres opprustning med økt spenning som resultat, uten at noen nødvendigvis ønsker det. Geopolitikkens hang til nullsum-tenkning, hvor den enes gevinst er den andres tap, vinner terreng. Forhandling løsninger til felles beste er sjelden vare. Her er noen av hovedtrekkene:

  1. FN-pakten knesatte tre prinsipper for mellomstatlige forbindelser: statlig suverenitet, territoriell integritet og ikke-innblanding i indre anliggender. Nå er det ikke lenger noe omforent grunnlag for global styring. Etter 1990-tallets massakrer i Rwanda og på Balkan var det stemning for å gjøre den
    statlige suvereniteten betinget av at regjeringene ikke forgriper seg på egen befolkning. På et toppmøte i FN i 2005 var det enighet om å gripe inn mot folkemord, krigsforbrytelser, etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten, med militær makt om nødvendig.Den første praktiseringen av den nye doktrinen – «ansvar for å beskytte» – fant sted i Libya i 2011, og der ble den misbrukt. Doktrinen lever likevel videre, for intensjonen var god, men mange ser den som en fordekt oppskrift på regimeskifte.