Oslo har møtt utfordringer fra gjengene mange ganger. Og hver gang har byen vunnet og klart å slå gjengene tilbake.

VG har en i en serie artikler dokumentert hvordan sporadisk ungdomskriminalitet har fått utvikle seg til tung organisert kriminalitet i et miljø på Holmlia gjennom de siste årene. Dette er viktig kunnskap på oss som styrer i byen. Selv om de fleste i Oslo lever trygge liv og de fleste ungdommer i Oslo er eksemplariske borgere, må vi erkjenne at vi har en utfordring. Vi har en utfordring med tung organisert kriminalitet som vokser og vi har en utfordring med voksende ungdomskriminalitet i deler av byen vår.

Jeg blir oppgitt når jeg ser byrådslederen og justisministeren stå å krangle i media. Siden Dagsrevyen 30. april og fram til i dag har vi knapt sett annet. De er opptatt av å krangle og fordele skyld, mens vi har en alvorlig situasjon i byen vår som krever samarbeid – handling og lederskap.

Særlig oppgitt ble jeg over kunnskapsnivået justisministeren viste når han tidlig i debatten påsto at «denne type utfordring ser vi over hele Europa og ingen byer har klart å løse det».