Ungdom er de siste tiårene gradvis blitt mer og mer veltilpasset. En ny studie av Oslo-ungdom tyder på at utviklingen har snudd: Mer adferdsproblemer, mer kriminalitet, mer vold og ikke minst – mye mer hasjbruk.

Vi har hørt fortellingen lenge nå: Ungdommen oppfører seg stadig bedre. De trives sammen med foreldrene, satser på skole og utdanning, reduserer alkoholforbruket
og blir stadig mer lovlydige. NOVA ved Oslo Met har de siste 20–30 årene tatt utviklingen på pulsen. Nå publiserer vi igjen ferske data fra 25.000 ungdommer som tidligere i år deltok i Ungdataundersøkelsen Ung i Oslo. Dessverre ser vi at utviklingen har snudd.


Relaterte saker: