Unge og innvandrere fikk SMS og brev for at flere skulle stemme. Slik gikk det:

SMS til velgere under 30 år hadde stor effekt i 2015, opplyser Johannes Bergh,
leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning.

Via et eksperiment der unge velgerne under 30 år fikk en SMS med påminnelse om valget, anslår han at tilsvarende SMS-utsendelse til alle i denne aldersgruppen kan
få 30.000 flere unge til å stemme.

Lav og synkende valgdeltagelse Lav og til dels synkende valgdeltagelse over tid bekymrer mange. Det fører ikke bare til at hjemmesitternes interesser ikke blir representert. Lav valgdeltagelse kan også bidra til å svekke legitimiteten til politikere og hele det
politiske systemet.

  • I 2015 stemte 60,2 prosent av de stemmeberettigede (kommune og fylkestingsvalg).
  • I 2017 stemte 78,2 prosent av de stemmeberettigede (stortingsvalg)

Les hele saken i Aftenposten