Å vente med SoMe til ungdomsskolen betyr ikke at man er fratatt
muligheten til å opparbeide seg digitale ferdigheter og kunnskaper.

Er vi redde for å si nei til barna? Dette spørsmålet har jeg stilt meg etter at Aftenposten nylig trykket et innlegg der jeg hevdet at det ville være rimelig, fornuftig og ønskelig hvis skolen ytret en klar holdning: «Vi ønsker ikke at elever på barnetrinnet er på sosiale medier.»