Å jakte på tilhørighet er en iboende menneskelig egenskap, mener professor. De som havner utenfor majoriteten, kan ofte finne tilhørighet i destruktive fellesskap.

Fellesskap er et ord de fleste av oss forbinder med noe positivt.

Men det finnes også fellesskap som motiverer til destruktive handlinger, som anoreksigrupper på internett der målet er å ha så lav vekt som mulig.

Eller fellesskap som dyrker voldelige eller ytterliggående holdninger og handlinger.

– Slike fellesskap oppstår ved de samme mekanismene som de positive fellesskapene, som for eksempel et arbeidsforhold eller en dugnad, forteller sosiologiprofessor Aksel Tjora ved NTNU.

Han har studert fenomenet fellesskap i mange år og mener det er en iboende menneskelig egenskap å jakte på tilhørighet. Det handler om å være en del av noe større enn oss selv.

– Vi føler ganske fort om vi er en del av et fellesskap eller ikke. Samtidig er det vanskelig å sette fingeren på alle de faktorene som skaper denne opplevelsen. Det er et komplekst begrep, forklarer Tjora som nylig gitt ut boka «Hva er fellesskap».

Målet med boka har vært å gi ordet fellesskap et mer konkret innhold.