Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. Vi ble selvsagt jublende glade. Hva er lærdommene våre etter mange års arbeid?

Da kom SAMEVAL, den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. Forskningsrådet har ledet det hele, med god hjelp av internasjonale forskere. Et omfattende system er lagt under lupen: Hele 3000 forskere, 42 institusjoner og 136 forskningsgrupper er vurdert. Vi leder hver vår forskningsgruppe i sosiologi, og begge fikk høyeste score. Komiteens begrep er «excellent». De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten».

Vi er glade og stolte, men også ydmyke. Det er en rekke glimrende forskere rundt oss. Universitetet i Oslo har lagt mye til rette. Vi har lykkes i å få langsiktige, eksterne bevilgninger. Hvilke faktorer har vært viktige for at vi nådde dette målet? Her er ti punkter.