Når Sosialistisk Ungdom har gått inn for et sorteringssamfunn, er det viktig at de av oss som er motstandere av dette løfter våre stemmer og sier klart fra hva vi mener.

MARTINE TØNNESSEN, leder i KrFU
Debatten om bioteknologi handler overordnet om hvilket samfunn vi ønsker oss. Skal vi ha et samfunn med plass til alle, uansett egenskaper, eller et der de med egenskaper vi ikke liker skal velges bort? Sosialistisk ungdoms landsmøte i juni gikk for det siste av de to alternativene. Jeg mener det er kritikkverdig.