Det siste årets mediedekning av ungdommers nakenbildedeling har utløst en viktig innsats for folkeopplysning og kriminalitetsforebygging, men det har også gitt grobunn for en rekke uheldige og forskningsstridige forestillinger. Disse er det på tide at vi tar et oppgjør med.

Med unntak av et fåtall nyanserende røster har den offentlige diskursen rundt ungdommers seksualiserte bruk av billedbaserte sosiale medier fremmet et fortrinnsvis problemorientert perspektiv, hvor nakenbildedeling er blitt fremstilt som en grunnleggende dumdristig eller utagerende form for digitalisert risikoadferd.

13 prosent har sendt
Funn fra nyere forskning – inkludert vår egen – skisserer derimot et mer nyansert og langt mindre dystert bilde, samtidig som de gir tydelige indikasjoner på positive så vel som negative aspekter ved fenomenet.

Dersom man har som mål å forebygge uheldige utfall av ungdommers digitaliserte seksualitet er slike avklaringer nødvendige. Når 13 prosent av norsk ungdom i alderen 13–18 år rapporterer å ha sendt et nakenbilde av seg selv, burde man, med et åpent sinn, forsøke å forstå hvilke faktorer som ligger til grunn for ungdommers intime billeddeling.

Det er også viktig å skille mellom ulike handlinger. For selv om et nakenbilde kan bli delt på både samtykkende og ikke-samtykkende vis, er det lite hensiktsmessig å forveksle det ene med det andre.

Mens førstnevnte innebærer seksuelle selvuttrykk som frivillig er blitt sendt til en eller flere fortrolige mottagere, innebærer sistnevnte svikefull spredning av andres intime bilder. Disse formene for nakenbildedeling er fundamentalt forskjellige – både sosialt og juridisk sett – og burde omtales og håndteres deretter.

Les hele saken i Aftenposten