Mange starter et ordinært løp i videregående skole uten å ha lært det de burde i ungdomsskolen. Det er en oppskrift på frafall.

«Du tuller!»
Jeg lurer på om jeg hørte riktig: «Det begynner elever hos dere som ikke kan brøk, som knapt kan lese, og som kan bare noen få ord engelsk. Hvordan er det mulig?»
«Det er mulig fordi det ikke stilles noen krav til faglige kvalifikasjoner for å bli tatt opp til videregående skole», svarer videregående- rektoren.

«Det er jo helt håpløst», sier jeg. «Nei, det er det ikke. Dette er gode elever, men de møter et skolesystem som ikke er tilpasset dem. Og så lenge det er mulig å gjøre noe med systemet, er dette langt fra håpløst», sier Else Birgitte Roscher-Nielsen, rektor ved Bjørnholt videregående skole, bestemt.