Privatiser alt fra fengsler og sykehus til universiteter. Fjern folketrygden. Innfør private helse- og pensjonsforsikringer – og fjern all støtte til kultur. Slik skaper FpU sitt drømmesamfunn.

– Skatt er tyveri som i størst mulig grad bør unngås.
Dette sitatet er hentet ut fra det nyreviderte programmet til finansminister Siv Jensens ungdomsparti.

Leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ønsker en mer rendyrket liberalistisk politikk enn moderpartiet. FpU mener staten skal begrense seg til å finansiere rettsapparatet, politiet, forsvaret, nødvendig infrastruktur samt å sikre innbyggerne en grunnleggende utdannelse.

– Dette er mildt sagt radikale tanker, og mange av forslagene er ment å være endringer som skjer over lang tid. Vi lever i et sosialdemokrati, og dette er helt utenfor tankerekkevidden til den vanlige nordmann. Men vi mener det er viktig å være en alternativ stemme, sier Svendsrud.

Radikale grep for å få en «minimal stat»

For å nå målet om en «minimal stat» vil FpU privatisere en rekke sektorer:

  • Helsevesenet og eldreomsorgen
  • Folketrygden
  • Alt fra Statoil, NSB og Avinor til Statkraft, Statens vegvesen, Vinmonopolet og Lånekassen.
  • Universiteter og høyskoler.
  • Barnehager og skolefritidsordninger.
  • NRK
  • Alle offentlige kulturinstitusjoner: museer, teatre, operaen og kulturskoler.
  • Alle fengsler

I FpU-staten er det ikke rom for hverken barnetrygd, statlig bistand eller subsidier til ulike næringer.