De politiske partiene i Norge mottok nesten 100 millioner kroner i gaver fra privatpersoner, private selskaper og organisasjoner i fjor.

Over halvparten av bidragene på 99 millioner koner i valgåret 2017 ble gitt til Høyre og Arbeiderpartiet, viser en oversikt Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet. I tillegg til gavene mottok partiene offentlig støtte på 497 millioner kroner. Den offentlige støtten til partiene utgjør 67 prosent av partienes samlede inntekter.

Oversikten viser at det er i valgår partiene får mest i bidrag i tillegg til statsstøtten. Mens pengegavene ved forrige valg i 2015 bare var 3 millioner kroner lavere enn i 2017, mottok partiene bare 52 millioner kroner i bidrag i 2016.

Trenden viser at pengebidragene i valgår, utover statsstøtten, er økende. Siden 2005 har den samlede pengesummen partiene får i gaver, tredoblet seg fra 35 millioner kroner.

NTB