KrF og regjeringspartiene er enige om hvilke oppgaver de nye regionene skal få overført fra staten. Dermed kan håpet være ute for Finnmark og motstanderne av Viken-regionen.

Avtalen ble lagt frem mandag ettermiddag, på en pressekonferanse på Stortinget.

– Vi i KrF er veldig glade for at det er enighet om en betydelig oppgaveoverføring og at strukturen som det gamle og det nåværende Stortinget har vedtatt, nå står fast, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er bare starten. KrF vil fortsette å overføre nye oppgaver til fylkene og nærmere folk, sier Ropstad.

Han fastholder også at det nå er flertall for tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.

Finnmark har kjempet for å oppheve sammenslåingen med Troms. Fylket har satt sin lit til at KrF ville snu. Det vil ikke skje, ifølge Ropstad.

I Viken-fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har Frp og Arbeiderpartiet tatt til orde for at også Viken-sammenslåingen må reverseres – hvis Finnmark fikk viljen sin.

– Jeg er glad og fornøyd med at vi får avklart en situasjon mange har følt som ganske usikker, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).