Fra FNs talerstol tok president Donald Trump et kraftig oppgjør med globaliseringen, samtidig som han i sterke ordelag fremmet nasjonalisme og patriotisme.

Trump markerer et tidsskille i amerikansk politikk. De siste tiårene har både republikanske og demokratiske presidenter vært globalister, i den forstand at de i hovedsak har forsvart og støttet overnasjonale organer og et internasjonalt system basert på regler.