Guttene taper gjennom hele skoleløpet, og det starter allerede i første klasse. Camilla Stoltenberg vurderer om fleksibel skolestart og lengre utdanningsløp kan være en løsning.

– Norge er nesten på topp når det gjelder kjønnsforskjeller i jenters favør, sier Stoltenberg til VG.

Hun er direktøren på Folkehelseinstituttet og leder for utvalget som skal finne ut hvorfor så mange gutter snubler i skolen. Stoltenberg er overrasket over at det ikke har blitt satt i verk tiltak tidligere.

– Kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner i grunnskolen har antagelig vært der lenge, kanskje så lenge vi har hatt tilbud om skole til alle barn. Men kjønnsforskjellene i gutters og menns disfavør har fått andre konsekvenser etter hvert som kvinner i økende grad har sluppet til og fått ambisjoner i utdanningssystemet, sier Stoltenberg.

VG har den siste tiden satt søkelyset på konsekvensene av seksårsreformen i serien Skolesviket.

I den første store kartleggingen av hva førsteklasselærerne mener om skole for de yngste, svarer 27 prosent av førsteklasselærerne at guttene ikke er skolemodne i så ung alder.

Til sammenligning er det bare fire prosent som mener jentene ikke er skolemodne.

Camilla Stoltenberg synes funnet er interessant.