Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid.

Vi jobber i mer enn 50 land for å oppfylle barns rettigheter, blant annet til skolegang, helsetjenester og beskyttelse. Plan har et spesielt fokus på jenters rettigheterLes mer om vårt arbeid.


Gjøvik videregående skole har et samarbeid med PLAN-International om å bygge en helsestasjon for San folket i Zimbabwe.

San-folket som en gang var nomadiske jegere og samlere er nå svært fattig og undertrykt og mangler vanlige helsetilbud.

Folk dør av enkle sykdommer som diare og vannmangel. Elevene ved Gjøvik vgs har underskrevet en avtale over tre år for samle inn penger for å bygge en helsestasjon.  I fjor samlet skolen inn om lag   kr 300.000,-. Helsestasjonen i Zimbabwe er nå bygd med tak og vegger. Det som skal gjøres videre nå er fylle helsestasjonen med utstyr og personell som skal operere stasjonen. Les mer om Sanfolket her.

Årets aksjon er satt til 25 oktober. Det er et mål at alle elever ved skolen skal skaffe minst 400,- kr hver til prosjektet. Det kan gjøres ved du som elev å skaffer deg en jobb eller sammen med andre elever elever gjøre en jobb for å skaffe minst 400,- fra hver. Dette er et viktig solidarisk arbeid som elever og skolen har forpliktet seg til å være med
på. Alle elever oppfordres til å skaffe seg en jobb til aksjonsdagen. 25 oktober.

Gjøvik-elevene samler inn penger til «egen» helsestasjon


Plans undervisningsopplegg er basert på kompetansemål i læreplanen, og tar sikte på å engasjere elevene gjennom film, historier fra virkeligheten, interaktive oppgaver, presentasjoner og Kahoot.