Klimapanelet «glemte» å si én ting: Befolkningsveksten må stoppe for at vi skal nå FNs klimamål. Håpløsheten bredte seg da FNs klimapanel sa at utslippene må halveres på tolv år. Men det stopper ikke der.

Det er ikke nevnt med ett ord i sammendragene, hverken for politikere eller beslutningstagere. Ingen steder står hele sannheten om hva som må til for å stanse oppvarmingen på halvannen eller to grader.

All rapportering i verdens medier om hva som må til, har dreid seg om energieffektivisering, fornybar energiproduksjon, kutt i utslipp av klimagasser og hvordan vi må fjerne CO₂ fra atmosfæren.

Men for dem som ikke nøyer seg med å lese sammendrag, har det dukket opp et annet kontroversielt «tiltak».