Unge som verken er i arbeid eller i utdanning er et stort samfunnsproblem. Nå har forskere blitt nærmere kjent med dem og vet litt mer om hvorfor de er i denne situasjonen.

De er få, men ekstremt viktige. De er i sin beste alder og står i fare for å bli varig utestengt fra arbeidsmarkedet.

Fenomenet er utbredt i hele Europa. Det har blitt anslått at rundt 14 prosent i alderen 15 til 29 år verken er i arbeid, under utdanning eller i opplæring.

Norge, som generelt har en høyre deltakelse i arbeidslivet enn andre land i Europa, har et mindre problem. Vi har rundt 7 prosent som er i denne situasjonen.

Men det blir stadig flere som får uføretrygd i ung alder her i landet.


Kampen mot utenforskap

Jeg har en utfordring til norske arbeidsgivere: La 2018 være året dere gir ungdom som sliter sjansen til å prøve seg i jobb.


70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav,  1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker.

Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder.