KrF besluttet fredag å forhandle om å gå inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp. Endringer i abortloven er ett av KrFs viktigste krav inn i forhandlingene.

Før avgjørelsen utfordret nestleder Kjell Ingolf Ropstad statsminister Erna Solberg på om hun vil være villig til å gjøre endringer i abortloven dersom KrF går inn i regjering.

Solberg svarte at hun er villig til å forhandle om endringer i abortloven.

Til VG sa hun at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, og at hun er åpen for endringer i abortlovens paragraf 2c, som gir rett til abort i tilfeller der det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom.

Utspillet har skapt sterke reaksjoner, både fra regjeringspartiene Venstre og Frp, opposisjonen og i store deler av befolkningen, som frykter en innskrenkning i kvinners rett til selvbestemt abort.

2. Hva handler paragrafen om?

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

3. Hva defineres som «alvorlig sykdom»?

Det er hverken definert i loven, i forskriften, eller i veilederne til abortnemndene. Det er opp til sykehusenes abortnemnder selv å avgjøre hvilke tilstander de mener faller inn under paragraf 2c.