Home Artikler samfunnsfag Ny studie: Canadas, Kinas og Russlands klimapolitikk leder mot fem graders global...

Ny studie: Canadas, Kinas og Russlands klimapolitikk leder mot fem graders global oppvarming

Nesten ingen land har vedtatt klimakutt som vil føre til global oppvarming på under de to gradene som er slått fast i Paris-avtalen, viser en ny studie. Verstingenes politikk fører til en oppvarming på over fem grader.

Studien, som fredag ble offentliggjort i Nature Communications, har sett på hvordan hvert enkelt lands planlagte kutt i utslipp av klimagasser frem mot 2030 vil påvirke global oppvarming, dersom alle land fulgte samme politikk.

For eksempel har forskerne funnet at dersom alle land i verden gjorde de utslippskuttene som planlegges i Norge, vil verdens temperatur øke med 2,2 grader frem til år 2100.

Det er 0,2 grader over togradersmålet som ble vedtatt i Paris for tre år siden, men klart mer enn de 1,5 gradene oppvarming som FNs klimapanel i oktober sa var nødvendig for å unngå dramatisk endringer.

I forbindelse med studien har forskerne laget et interaktiv kart der man kan se hvordan hvert enkelt lands politikk ville varmet opp verden.