På ti år har vold og kriminalitet blusset opp minst 30 ganger i byer og lokalmiljø rundt om i landet. Disse har vært så omfattende at de har blitt omtalt i media.

Voldsbølger blant unge skaper kriminalitetstopper i norske byer og tettsteder. Det viser en gjennomgang av medieoppslag NRK har foretatt.

Minst 30 ganger de siste ti årene har norske byer og tettsteder opplevd et oppsving av i vold og kriminalitet blant unge. Dette står i kontrast til at det generelt har blitt mindre kriminalitet i landet i samme periode.

De største byene er gjengangere, og politiets og kommunenes utfordring er hvordan de skal tøyle verstingene.

Voldsbølger er ikke en egen kategori i kriminalitetsstatistikken, så NRK har kartlagt fenomenet ved å se på medieoppslag som har omtalt et større omfang av vold blant unge. Vi fant over 30 voldsbølger bare de ti siste årene.