Nettmobbing er mobbing som foregår på sosiale medier og nettsteder. Det som er veldig forskjellig fra annen mobbing, er at nettmobbing kan foregå hele døgnet og den kan være synlig for alle som deltar på nettstedet. Dette gjør at noen barn og unge opplever dette som enda mer alvorlig enn annen mobbing.

ndla: Hatefulle ytringer- læringssti

Du kan lese mer om nettmobbing på flere nettsteder. Nedenfor finner du noen lenker til slike nettsteder.