10. og 11. desember møtes verdens land til konferanse i Marrakech, Marokko. Der skal FNs migrasjonsplattform vedtas. Men hva er det egentlig som skal vedtas?

I desember vedtas FNs migrasjonsplattform, også kalt The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dette skjer under en konferanse i Marrakech, Marokko 10 og 11. desember 2018. Forhandlingene om denne plattformen startet i april 2017.

Dette er bakgrunnen: 19. september 2016 møttes verdens ledere til FNs generalforsamling i New York, for å diskutere verdens utfordringer relatert til migrasjon og forholdene for mennesker på flukt. Møtet satte situasjonen for flyktninger og migranter opp blant de største globale utfordringene som vi står overfor.

Møtet i New York i 2016 resulterte i det som har blitt kalt New York-deklarasjonen for flyktninger og migranter. Her vedtok FNs 193 medlemsland retningslinjer for hvordan verden de neste årene skal møte utfordringen med de store mengdene mennesker som er på flukt eller flyttefot. New York-deklarasjonen ønsker å legge opp til trygge rammer for mennesker som har måtte flykte fra sine hjem på grunn av krig eller konflikt.