Støre hardt ut mot kraftig vekst i ytelser til hjemmeværende.

– Hvis man rundt kjøkkenbordet finner ut at man taper på å jobbe, er det noe i samfunnet som er fundamentalt galt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber. Da må det lønne seg, sier Ap-lederen, som kritiserer Regjeringen for å dele ut stadig større summer til foreldre som ikke er i jobb.

Som Aftenposten har omtalt, har KrF presset gjennom en rekke økninger i kontante ytelser. Det har ført til at folk uten jobb vil kunne få utbetalt forholdsvis store summer når de får barn.

Over nyttår går partiet trolig inn i regjeringsforhandlinger og vil da fremme krav om ytterligere økning i de samme ytelsene.

Støre mener økt engangsstønad ved fødsel og økt kontantstøtte og barnetrygd svekker manges motivasjon – eller incentiv – til å jobbe.