Ha sine svin på skogen og andre uttrykk. Hvor kommer de fra? Erlend Lønnum, redaktør for Språknytt forteller.

TV2 skole:


https://www.sprakradet.no/svardatabase/etiketter/faste-uttrykk-og-fraser/