Ved årsskiftet var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen og en økning på vel 32.000 siden i fjor. >>>>>

Video fra TV2 skole:

Kompetansemål:

  • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid
  • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer

Når ikke nasjonalt mål for arbeid og utdanning: – Norge er et vanskelig land å bli integrert i

6 av 10 er i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram for flyktninger. Men nye tall fra SSB viser at svært mange av dem som er i jobb, jobber svært få timer. For eksempel jobber kun 4 prosent av somaliske kvinner 30 timer eller mer i uken, viser tallene fra SSB.