De Forente Nasjoner ble etablert like etter 2.verdenskrig som en reaksjon på de grusomhetene som skjedde da. En av de oppgavene FN gjorde aller først, var å lage regler for å styrke menneskeverdet.

Menneskerettighetene feirer 70 år 10. desember 2018.Den 10. desember er det 70 år siden Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble skrevet og vedtatt. Det er også duket for utdelingen av Nobels fredspris samme dag. Her får du en oversikt over arrangementer i regi av FN-sambandet og andre ideelle organisasjoner.

Landsoversikt: Arrangementer i forbindelse med 70-årsjubileet til Verdenserklæringen om menneskerettigheter og Nobels fredspris. 


Nobels fredspris 2018

Nobels Fredspris for 2018 ble tildelt Denis Mukwege og Naida Murad.

Les om tildelingen, bruken av seksualisert vold i krigføring og gjør oppgaver tilknyttet tema i oppgaven som ligger i kapittel 7.

Lenker og oppgaver