Religiøse arbeidsvegrere bør ikke motta sosialhjelp hvis de vil følge Koranen.

Nylig vedtok Diskrimineringsnemnda at Ekeberg skole i Oslo var i sin fulle rett til å kreve at en vikarlærer måtte håndhilse på personer av begge kjønn dersom han ville fortsette i jobben.

Det er mindre kjent at nemnda mener det var diskriminerende da Nav på et senere tidspunkt fattet vedtak om redusert sosialstønad som følge av at mannen hadde takket nei til lønnet arbeid. I en samtale skal ansatte ved Nav ha sagt at dette er et dårlig alternativ for en religiøs person som ham ettersom sosialhjelpen stammer fra «skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol».

Nemnda mener forklaringen er «fordomsfull og direkte diskriminerende». Men la oss se nærmere på hvordan den oppsto:

Nav har lenge hatt en utfordring med arbeidssøkere som er lite motiverte, og som oppgir religiøse grunner til at det er vanskelig å få jobb. Noen ønsker ikke å ta jobber som involverer kontakt med svin eller alkohol. «Noen, spesielt kvinner, er ikke orientert mot lønnet arbeid,» uttalte Anne Britt Djuve til Aftenposten for noen år siden. Djuve er forskningssjef i Fafo.