I dagens internasjonale, proteksjonistiske klima må avtalen som ble inngått i Katowice i Polen i helgen kunne ansees som en suksess.

Klimatoppmøtet i Polen kan overordnet oppsummeres som en suksess. Selv om mange miljøvernorganisasjoner og aktivister naturlig og fullt berettiget vil peke på mangelen i konkrete tiltak for å redusere klimautslipp, kan likevel suksessen måles i hvor mye verre det kunne ha gått.