Lærerne får fra 2020 mye større frihet til å bestemme innholdet i undervisningen selv. – Det kan ikke være opp til hver enkelt lærer å bestemme hva det skal undervises om i fagene, sier lærer.

Utdanningsdirektoratet sin fagfornyelse innebærer blant annet at læreplanene i mange fag slankes kraftig.

Lærerne kommer ikke lenger til å kunne støtte seg til læreplanen for å se hvilke tema elevene skal lære noe om i de ulike fagene. Slik får lærerne i stedet stor frihet til å bestemme undervisningen selv.

Samfunnsfaglærer ved Bodø videregående skole, Linn Stemland, er bekymret. Hun liker ikke den nye retningen arbeidet med skolens læreplan har tatt. Den er for vag og overlater for mye ansvar til den enkelte lærer, mener hun.

Andre artikler:


UDIR fagfornyelsen