FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Det eksisterer mellom 6 000 og 7 000 språk i verden i dag. Fire prosent av disse språkene snakkes av cirka 97 prosent av verdens befolkning. Tre prosent av verdens befolkning prater de gjenværende språkene, ifølge UNESCO.

At FN har vedtatt et eget år for urfolksspråk er viktig for urfolks historie, kulturarv og identitiet.

Den arktiske regionen oppnevnt sametingspresident Aili Keskitalo som sin representant i UNESCOs styringsgruppe for språkåret. Det er UNESCO som har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring.