Trusler, trakassering og hets truer den offentlige samtalen. Å bekjempe dette er en av samfunnets viktigste oppgaver.

Den offentlige samtalen er en forutsetning for demokratiet. Meningsbrytning og argumentasjon gjør folk klokere og mer engasjert i samfunnet vi lever i. Det gir kunnskap om viktige saker, om politikk, livssyn og ideologi.

Den offentlige samtalen er også vår viktigste arena for å dele erfaringer og lærdom. Samtidig er den et sted der reelle konflikter mellom grupper i samfunnet kan bli tydelige og finne sin løsning.

Internett har utvidet den offentlige samtalen og gitt flere anledning til å delta. Det er med å gjøre demokratiet mer levende. Vi har hatt godt av å åpne flere plattformer og arenaer for denne viktige samtalen, for det ha gjort at flere kan delta.

Det brede engasjementet rundt viktige samfunnsspørsmål som innvandring, forsvar, abort og politikk generelt er imponerende og et sunnhetstegn for den norske demokratiet. Internett har utvidet den reelle ytrings- og meningsfriheten i Norge.