Brettbar mobil, flere elbiler med lang rekkevidde og enda flere assistenter.

Året 2019 startet med at Apple for første gang på årevis varslet markedet om vesentlig dårligere resultater enn antatt. Mobilmarkedet er mettet og handelskonflikten mellom USA og Kina skaper problemer. Nyheten føyer seg inn i et mønster av fallende børskurser for bjellesauene i FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Etter årevis med vill
vekst, har disse selskapene faktisk gått mer ned enn markedet for øvrig, mens det vanlige har vært at de går mer opp.

Fjorårets såkalte techlash, altså en motreaksjon mot de største teknoselskapene, kan vise seg å fortsette i 2019. Men nye produkter og trender dukker opp uansett. Her er de jeg har mest tro på i året som kommer: