I Norge har vi en sterk middelklasse. Den må vi ta vare på.

Et godt, demokratisk samfunn er avhengig av middelklassen. Middelklassen betaler mye skatt, stemmer i valg, driver frivillig arbeid, går i teater og leser bøker. Norge er kanskje et av de landene der middelklassen omfatter flest. I by og bygd.

Noen definerer klassetilhørighet ut fra inntekt. Andre ut fra utdanning. Uansett har det store flertallet av nordmenn både trygg økonomi og god kunnskap om det de driver med, enten de er fagarbeidere eller har akademisk bakgrunn.

Ytre høyre og ytre venstre
Det er som regel representanter for middelklassen som sitter i viktige posisjoner i styringen av Norge, både i offentlig og privat sektor. Både på ytre høyre og på ytre venstre prøver nå mange å skape et bilde av disse menneskene som del av en elite som hverken er i kontakt med det virkelige livet, eller forstår hvordan vanlige folk har det.