Innvandrerforeldre utøver mindre negativ sosial kontroll mot barna sine jo lengre tid de har bodd i Norge, ifølge fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo.

– Hvis det er slik at jo lenger en har bodd i Norge, jo mindre sosial kontroll utøver man, viser det at foreldrene er villige til å integrere seg, bli bedre kjent med barna sine og kanskje forhandle mye mer på deres premisser, sier samfunnsdebattant og forfatter Nancy Herz til NRK.

Herz er en av forfatterne av boka «Skamløs» som ble utgitt i 2017. Samme år mottok hun og medforfatterne, Amina Bile og Sofie Nesrine Sour, Fritt Ords Honnør for arbeidet med å sette negativ sosial kontroll på agendaen.

Hun mener funnene i en ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo er spennende. Ikke minst fordi også foreldre som utøver negativ sosial kontroll av barna sine er intervjuet i forbindelse med rapporten.