FNs generalforsamling har vedtatt å markere 24. januar som egen FN-dag for utdanning. På denne måten ønsker FN å vise hvor viktig det er med kvalitet i utdanningen, på alle nivåer.

– En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling i fattige land, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva.

Utdanning spiller en sentral rolle for fred og utvikling. Den nye FN-dagen 24. januar gir oss mulighet til å sette søkelys på at utdanning er en grunnstein for bærekraftig utvikling og for at vi skal nå FNs bærekraftsmål.