Fikk flere avslag, nå vil hun at samenes nasjonaldag blir gyldig fraværsgrunnlag i skolen.

Samenes nasjonaldag, 6. februar, er en vanlig skole- og arbeidsdag på de fleste steder i landet. For å kunne delta på den offisielle feiringen i Oslo rådhus, søkte Ida om fri fra skolen.

– Jeg ble så lei meg da jeg oppdaget at det ikke står noe om det samiske i fraværsreglementet, og tenkte; Skal ikke jeg få lov til å feire min egen nasjonaldag? spør Ida.


Samenes nasjonaldag

  • Samenes nasjonaldag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: sámij álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi) er 6. februar.
  • Dagen er også kjent som samefolkets dag.
  • Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.
  • Den ble feiret for første gang i 1993.
  • I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge.
  • Bakgrunnen for datoen 6. februar er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917.
  • Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

https://www.nrk.no/sapmi/sami-albmotbeaivi-_-samenes-nasjonaldag-2019-1.14414579