Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Regjeringen inviterte i juni 2015 landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å avklare sammenslåing med andre fylkeskommuner. Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016 der den foreslo at det skal gjennomføres en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringens ambisjon var å redusere dagens 19 fylker til ned mot rundt 10 regioner.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner gjennomførte nabosamtaler i 2016 og de to fylkestingene bestilte i juni en utredning for å få et beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til å gå videre med mål om en sammenslåing av de to fylkene. Utredningen En ny region – Hedmark og Oppland ble lagt fram på høstparten – men fylkestingene i begge fylker svarte 14. desember 2016 nei til sammenslåing.

8. juni 2017 vedtok Stortinget likevel sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Den politiske ledelsen i begge fylker valgte imidlertid å sitte på gjerdet til over valget i september i påvente av om valgresultatet kunne føre til reversering av Stortingets vedtak. Det skjedde ikke.