Home Samfunnsfag Artikler samfunnsfag Ny forklaring på kriger og konflikter

Ny forklaring på kriger og konflikter

Kriger og langvarige konflikter skyldes først og fremst at eliter holder dem gående ut fra sine egne interesser.

Skal diplomater og hjelpeorganisasjoner bidra til å skape fred i en voldelig verden, så må de endre fokus. De må flytte blikket vekk fra både økonomisk ulikhet og den populære ideen om at konflikter først og fremst oppstår i dårlig fungerende stater.

I stedet må de få øynene opp for den avgjørende rollen som eliter spiller i verden – mange av dem mer eller mindre skruppelløse mennesker som er rike på både penger og innflytelse.

Organisert vold er noe innflytelsesrike mennesker effektivt kan bruke for å fremme sine egne interesser. Det er ofte disse elitene i samfunnet som både starter og holder vedlike konflikter. Og det er de samme elitene som – kanskje – kan få slutt på krig og konflikter, mener de to forskerne.


Krig og fred


fn.no: Konflikter 
Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive.