Siden 2010 har andelen mannlige elever i kvinnedominerte utdanningsprogram økt. Særlig innen helse- og oppvekstfaget har denne andelen steget.

Statistikk over videregående opplæring viser at det høsten 2010 var knapt 2.300 mannlige elever som valgte helse- og sosialfag. Dette har doblet seg til over 4.600 i fjor, og andelen mannlige elever har økt fra 12,4 til 19,6 prosent.

Andelen menn som velger design og håndverk, har også økt i de siste åtte årene, fra 11,2 prosent i 2010 til 23,8 prosent i 2018.


Kjønnsdelt arbeidsliv begynner i ungdommen

Arbeidslivet i Norge er kjønnsdelt. Forskere tror det blant annet handler om at norsk ungdom må ta avgjørende beslutninger om framtiden på et tidspunkt hvor kjønnsidentiteten deres er svært sårbar.