– Vår måte å løse velferd på gir lav ulikhet, sier statsminister Erna Solberg. – Urovekkende skjønnmaling, svarer Ap.

Fredag legger regjeringen frem en ny stortingsmelding som vektlegger kamp mot fattigdom for å redusere ulikheter i Norge. Opposisjonen mener regjeringens politikk forsterker ulikheter i «makt og rikdom» i Norge.

Regjeringens melding viser at Norge har minst ulikhet i Europa når man tar hensyn til skatt, overføringer og verdien av offentlige tjenester som barnehage og skole.

Mens regjeringen er mest opptatt av kampen mot fattigdom for å redusere ulikhet, er opposisjonen mer opptatt av inntektsforskjeller, og vil skattlegge dem som tjener mest hardere.

I barnehagen Hausmannsgate Espira i indre Oslo presenterer Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs barne- og familiestatsråd Kjell Ingolf Ropstad det politiske budskapet i meldingen:

  • Norge er blant de landene i Europa med minst ulikhet målt som fordeling av inntekt mellom rike og fattige (målt med den tradisjonelle Gini-koeffisienten).
  • Når man også tar hensyn til at skattesystemet for lønnsinntekter og kontantoverføringer til personer og hushold har en utjevnende effekt, reduseres den opprinnelige ulikheten med om lag 40 prosent.
  • Når man deretter tar hensyn til effekten av gratis eller sterkt subsidierte offentlige tjenester (barnehager, skole, helse, utdanning), reduseres ulikheten med ytterligere 20 prosent.

Les hele saken | – pdf