«Nøysomhetslykke» ville vært en bedre betegnelse enn «fattigdomslykke».

I Aftenposten 4. mars diskuteres begrepet «fattigdomslykke», at man godt kan være lykkelig som fattig:

Mange har stilt seg kritisk til Martin Nygaards bruk av denne betegnelsen, deriblant sosiologene Magne Flemmen og Marianne Nordli Hansen i intervjuet i Aftenposten samme dag. Det er det god grunn til, samtidig som Nygaard kan ha et poeng. Men «nøysomhetslykke» ville vært en bedre betegnelse.

Dette kan illustreres med resultater fra Norsk Monitor, der spørsmålet «Vil du stort sett beskrive deg selv som meget lykkelig, ganske lykkelig, ikke spesielt lykkelig eller slett ikke lykkelig?» er stilt annethvert år siden 1985 til store utvalg av den norske befolkningen.