Definisjon: bærekraftig utvikling

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtiden. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) Les mer her


FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.


En ressursbank av læringsaktiviteter for undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Hvorfor er klær så billige? – En film om bærekraftig forbruk
En kort og enkel innføring i klesindustrien og dens påvirkning på økonomi, sosiale forhold, klima og miljø. Filmen er produsert av Animaskin, og er en del av FN-sambandets tverrfaglige undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene. >>>>